Cách đây hơn 8 năm, theo Nghị định 153/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh một phần địa giới hành chính của huyện Mê Linh để thành lập Thị xã Phúc Yên, cùng với các phòng, ban khác, phòng GD&ĐT Mê Linh được tái lập. Lúc đó, trụ sở của phòng đặt tại địa điểm khu vực Thành đỏ của Thị xã Phúc Yên. Một năm sau, tháng 8/2005, phòng chuyển trụ sở về khu vực xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, nay là UBND xã Thanh Lâm. Cuối năm 2010, cùng với các phòng, ban khác , một lần nữa phòng GD&ĐT Mê Linh chuyển trụ sở xuống địa điểm xã Đại Thịnh thuộc huyện Mê Linh và đi vào ổn định. Hiện nay cơ ngơi của phòng gồm một tòa nhà 3 tầng, tọa trên một khuôn viên thoáng đãng, sát quốc lộ 23 trong quần thể các phòng ban chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể thuộc Huyện ủy Mê Linh và UBND huyện.

Là cơ quan chuyên môn, phòng Giáo dục và Đào tạo Mê Linh có chức năng tham mưu giúp UBND huyện Mê Linh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác khi được UBND huyện ủy quyền; chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND huyện Mê Linh đồng thời cũng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra trực tiếp của sở GD&ĐT Hà Nội về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức và biên chế cơ quan của phòng hiện nay gồm bộ phận lãnh đạo: 1 Trưởng phòng phụ trách chung,  2 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác chuyên môn các cấp học kiêm phụ trách Công đoàn, tổ chức cán bộ và Thanh tra; tổ Nghiệp vụ Mầm non: 3 người; tổ Nghiệp vụ Tiểu học: 2 người; Tổ Nghiệp vụ THCS:5 người, bộ phận Tài vụ: 2 người; văn thư: 1 người.
Các cơ sở giáo dục đầu mối chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của phòng GD&ĐT Mê Linh gồm 21 trường Mầm non ( 20 trường công lập và 1 trường tư thục), 32 trường Tiểu học, 23 trường THCS và 18 Trung tâm học tập cộng đồng của các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo huyện Mê Linh và của sở GD-ĐT Hà Nội, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các phòng, ban, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; của các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân, sự nghiệp phát triển GD-ĐT huyện Mê Linh dưới sự chỉ đạo của phòng GD-ĐT đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục. Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS và đang thực hiện phổ cập giáo dục THPT. Tính đến nay đã có 25/75 cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho dạy và học được chú trọng; công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ đào tạo và chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng; môi trường pháp lý trong giáo dục được tăng cường; việc thực công bằng xã hội trong giáo dục được bảo đảm…chất lượng giáo dục đại trà ổn định; kết quả thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp học, đặc biệt ở cấp THCS có sự tiến bộ đáng kể: năm học 2003-2004 xếp vị trí thứ 8/9 huyện thi của tỉnh Vĩnh Phúc; nămhọc 2007-2008 (trước khi về lại Hà Nội) xếp vị trí thứ 3. Năm học 2008-2009, 2009-2010 và 2010-2011 xếp vị trí thứ 6 và thứ 8/29 quận huyện của Thủ đô Hà Nội.

Do những kết quả đạt được như vậy, ngành GD&ĐT Mê Linh đã nhiều lần được các cấp lãnh đạo khen ngợi. Nhiều tập thể nhà trường và cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của huyện, tỉnh, thành phố; Bộ GD-ĐT và Thủ tướng Chính phủ. Tập thể phòng GD-ĐT Mê Linh nhiều năm liền được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Trong điều kiện ngày nay, khi đất nước đã hội nhập quốc tế; đổi mới giáo dục cũng đang diễn ra trên quy mô toàn cầu; thực tiễn xã hội đang có những tác động mạnh mẽ cả tích cực, cả tiêu cực đến hoạt động hàng ngày của thầy, cô giáo và học sinh; thang giá trị xã hội, quan niệm về con người, nhân cách học sinh; quan niệm về giáo dục cũng đã có những sự điều chỉnh thì trách nhiệm của GD-ĐT nói chung,  trách nhiệm của GD-ĐT Mê Linh nói riêng, nhất là trong hoàn cảnh GD-ĐT Mê Linh đã hội nhập với GD-ĐT của Thủ đô Hà Nội sẽ ngày càng nặng nề. Phòng GD-ĐT Mê Linh rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các phòng, ban, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện; của các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân; sự cố gắng nỗ lực của các thầy, cô giáo và học sinh để sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo huyện nhà ngày càng phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện Mê Linh và của đất nước./.