Saturday, 23/10/2021 - 17:04|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MÊ LINH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Mê Linh ngày 18/7/2013 Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đấu giá quyền sử dụng đất huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Ngày ban hành:
07/04/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực